• 5th General Assembly
 • News
 • Intro
 • UGI
 • UG AUT
 • UG CZ
 • UG GER
 • UG IND
 • UG POL
 • UG SER
 • UG SLO
 • Publications
 • Contact
 • UG CZ: Photo and Video

  Festival 2011: “Bee Free”
  Photo NEW!

  Festival 2010: “Let’s get Closer!”
  Photo Video

  Festival 2009: “Through the walls!”
  Photo Video

  Anniversary of 20 years of UG – Olomouc – 2009
  Photo

  “Europe on the Square” – Olomouc – 2009
  Photo

  Festival 2008: “The Human communication”
  Video

  Workcamp – Ochoz 2008
  Photo

  Festival 2005
  Photo

  Your Reply